dijous, 28 d’abril de 2011

Cal saber-ho tot. Que ho expliquin!, Ja deuen saber que volen.

La segona velocitat: Pla de Salut 2011-2014
 
Un segon conjunt de mesures per a la contenció del dèficit s’orienta a la reforma estructural dels centres i de l’oferta dels serveis sanitaris. L’objectiu és guanyar en qualitat amb eficiència amb actuacions com ara l’agregació de serveis de diferents hospitals, la concentració de serveis d’alta especialització i la reordenació dels serveis d’urgències, entre d’altres.

En aquest cas, no es tracta d’actuacions puntuals, sinó de millores permanents en el funcionament del sistema sanitari públic, tant en termes de qualitat assistencial com d’eficiència. En resposta a aquestes propostes, el Departament de Salut obre un període de negociació a dues bandes:
  • A nivell assistencial: el Departament de Salut i el Catsalut iniciaran un procés de treball conjunt amb els professionals clínics dels centres sanitaris per tal de decidir conjuntament una nova planificació de l'oferta de serveis sanitaris a tot el territor d ’acord amb el criteri clínic, tal i com es va establir des d’un primer moment, però que per l’abast de les reformes caldrà fer-ho en un període més llarg de temps
  • A nivell laboral: Per tal de minimitzar l’impacte laboral dels processos de reorganització territorial i interna dels centres sanitaris, el Departament de Salut ha sol·licitat al Departament d’Empresa i Ocupació la convocatòria d’una Taula sectorial de Salut amb representants dels sindicats i les associacions empresarials del sector sanitari per tal de negociar els acords pertinents.
 

Font de les dades: Generalitat de Catalunya.