dijous, 21 d’abril de 2011

Acord de Govern a 12-4-2011

El Govern aprova un acord que garanteix al 100% l'atenció urgent, la primària, i de malalties greus

* Acorda un seguit de mesures per garantir la qualitat del sistema sanitari públic


El Consell Executiu ha aprovat avui un Acord de Govern mitjançant el qual queden garantits al 100% els serveis del triangle format pels eixos de l’atenció urgent, l’atenció a les malalties greus i l’atenció primària. El Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011, que ja es va presentar el 2 de març passat, garanteix l’atenció en aquests tres eixos.

El Govern defensa fermament un model sanitari d’accés universal i gratuït, i en cap moment s’ha plantejat reduir o limitar els serveis sanitaris a què tenen accés els ciutadans. Davant l’alarmisme injustificat que s’ha generat al voltant del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, ha decidit refermar el seu compromís amb la qualitat del sistema, i oferir les garanties necessàries perquè aquesta qualitat no es vegi afectada.

Amb aquest acord, el Govern garanteix que tothom tindrà accés a l’atenció adequada i amb la mateixa qualitat de sempre. Més concretament, garanteix:

- Tots els serveis que s’ofereixen ara i amb la qualitat de sempre, inclosa la prevenció i la promoció de la salut.
- L’atenció immediata a les malalties greus, de risc vital o que comporten una necessitat urgent.
- L’atenció urgent, tant als hospitals com a l’atenció primària.
- Els programes de diagnòstic ràpid.
- Una gestió de les llistes d’espera amb criteris clínics (urgència i gravetat).
- Una dotació de personal suficient i adequada a les necessitats assistencials.
- Una dotació de llits d’ingrés hospitalari suficient i adequada, que es complementa amb alternatives a l’hospitalització convencional (hospitals de dia, hospitalització a domicili i cirurgia major ambulatòria) que eviten l’ingrés sense posar en qüestió la qualitat de l’assistència.
- La seguretat del pacient, d’acord amb l’estratègia “Aliança per a la seguretat del pacient”.

L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut és l’encarregada de realitzar el seguiment i l’avaluació continuada de l’impacte d’aquestes mesures amb criteris de transparència i evidència científica.

gencat.cat

Interesant!!. I qui ho tutelarà?..el Departament?.. ens informara de la feina que ha de fer cada Centre?...o ho deixarà a criteri dels gestors de cada Centre?...tutelats o no???...expliquin expliquin!!!